niên giám thống kê tỉnh thái nguyên năm 2015 ấn phẩm 2016
  • niên giám thống kê tỉnh thái nguyên năm 2015 ấn phẩm 2016

    • Xuất bản:năm 2016
    • Tác giả:Cục Thống kê tỉnh thái nguyên
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê tỉnh thái nguyên năm 2015 ấn phẩm 2016

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê tỉnh thái nguyên năm 2015 2016 mới nhất

Niên giám Thống kê tỉnh thái nguyên 2015 là ẩn phẩm được Cục Thống kê tinh Thái Nguyên xuât bản năm 2016, bao gồm những sô liệu thống kê cơ bản phản ánh khải quát thực trạng kinh tế – xã hội của tỉnh; những sổ liệu thống kê chủ yếu về kết quả các cuộc điều tra trong rìhững năm gân đây.

Trong cuốn “Niên giám Thống kê năm 2015 thái nguyên”, số liệu được biên soạn 5 năm (2010,2012-2015). số liệu các năm dựa theo két quả điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở sàn xuất kinh doanh cả thế phi nông lâm nghiệp thủy sán hàng năm và các cuộc điêu tra •hường xuyên khác. Bên cạnh đó một sô chỉ tiêu đã được điêu jhmh dãy số hàng năm dựa theo kết quả các cuộc Tông điêu tra như: tống điều tra Nông thôn, nông nghiệp 2011 và tông điều tra cơ sớ kinh tế, hành chỉnh sự nghiệp năm 2012; dân số và nhà ơ giừa kỳ năm 2014… Các số liệu thong kê chia ra theo huyện/thành phổ/thị xã đã được cập nhật theo địa giới hành chính hiện hành đến 31/12/2015; ngoài ra còn biên soạn một sổ chi tiêu chủ yếu của cả nước, các tinh vùng Thủ đô và vùng Trung du miền núi phía Băc nhăm cung câp thém tư liệu tham khảo, nghiên cứu của độc giả.

download niên giám thống kê tỉnh thái nguyênảnh bìa niên giám thống kê tỉnh thái nguyên năm 2015 ấn phẩm 2016

Hệ thống chỉ tiêu trong Niên giám thống kê được áp dụng ‘heo bàng Hệ thong ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (theo Ouvết định sổ 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 thảng 01 năm 2007 của Thù tướng Chỉnh phủ). Các chỉ tiêu, 50 liệu được tính toán theo giả so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thông kê Việt Nam.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khoi sơ xuất, kính mong nhận được nhiêu ỷ kiên đóng góp đé Cục Thong kê Thái Nguyên nghiên cứu bô sung cho kỳ xuất bản sau.

Thái Nguyên, thảng 6 nă


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản