sách niên giám thống kê Long An năm 2015 xuất bản 2016
  • sách niên giám thống kê Long An năm 2015 xuất bản 2016

    • Xuất bản:năm 2016
    • Tác giả: Cục thống kê tỉnh Long An
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

sách niên giám thống kê Long An năm 2015 xuất bản 2016

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê Long An năm 2015 mới nhất

xuất bản 2016

Niên giám thống kê tỉnh là ấn phẩm được Cục Thống kê Long An được biên soạn và phát hành hàng năm bằng hai ngôn ngữ (Anh – Việt). Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh.

sách niên giám thống kê Long An năm 2015 xuất bản 2016

download sách niên giám thống kê Long An năm 2015 xuất bản 2016

Phổ biến thông tin thống kê là một trong những nhiêm vụ quan trọng nhất của ngành Thống kê. Thông tin thống kê đã từng bước được cải tiến cả về số lượng và chất lượng ấn phẩm. Hình thức dữ liệu ngày càng đa dạng, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng dùng tin trong tỉnh trong những năm gần đây. Hạn chế và sai sót là điều không thể tránh khỏi trong quá trình biên soạn và in ấn.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE

DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG – POPULATION AND LABOUR

TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
INVESTMENT AND CONSTRUCTION

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ
ENTERPRISES AND NON-FARM BUSINESS HOUSEHOLDS

NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

CÔNG NGHIỆP – INDUSTRY

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH – TRADE AND TOURISM

CHỈ SỐ GIÁ – PRICE INDEX

VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATION

GIÁO DỤC – EDUCATION

Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO – HEALTH, CULTURE AND SPORT

MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
LIVING STANDARD AND SOCIAL SECURITY

sách niên giám thống kê Long An năm 2015 xuất bản 2016 do cục thống kê tỉnh Long an biên soạn và phát hành
Quyển niên giám này dựa trên nhiều nguồn số liệu, trong đó một số chỉ tiêu được thực hiện trên cơ sở các cuộc điều tra gần đây nhất. Nói chung,


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản