sách niên giám thống kê quảng bình năm 2016 2017 mới phát hành
  • sách niên giám thống kê quảng bình năm 2016 2017 mới phát hành

    • Xuất bản:năm 2017
    • Nhà xuất bản:nhà xuất bản thống kê
    • Tác giả:cục thống kê tỉnh quãng bình
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

sách niên giám thống kê quảng bình năm 2016 2017 mới phát hành

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê quảng bình năm 2016 2017

sách niên giám thống kê quảng bình mới phát hành

Niên giám Tk tỉnh quảng bình 2016 là một ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình biên soạn năm 2017 , phản ánh một cách khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các cấp, các ngành.

Cuốn sách niên giám thống kê quảng bình năm 2016 này bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2013, 2014, 2015 và 2016 đã được bổ sung uà chỉnh lý. Riêng năm 2016 có một số chỉ tiêu là số liệu sơ bộ.

Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2016 được sắp xếp theo 13 chuyên dề, phán ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế – hành chính, dân số – lao động, uân hoá – xã hội; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, các lĩnh uực chủ yếu của tỉnh.

Đất đai và Khí hậu
Land and Climate

Dân số và Lao động
Population and Employment

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước
National Accounts and State budget

Đầu tư
Investment

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể
Enterprise and Individual business establishment

Công nghiệp
Industry

Nông nghiệp
Agriculture

Thương mại và Du lịch
Trade and Tourism

Chỉ số giá
Price index

Giao Thông Vận tải
Transport

Giáo dục
Education

Y tế, Văn hóa và Thể thao
Health, Culture and Sport

Mức sống dân cư và an toàn xã hội
Living standard and social security


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản