sách niên giám thống kê tỉnh sơn la năm 2016 phát hành năm 2017 mới nhất
  • sách niên giám thống kê tỉnh sơn la năm 2016 phát hành năm 2017 mới nhất

    • Xuất bản:năm 2017
    • Nhà xuất bản:nhà xuất bản thống kê
    • Tác giả:cục thống kê sơn la
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

sách niên giám thống kê tỉnh sơn la năm 2016 phát hành năm 2017 mới nhất

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê tỉnh sơn la 2016

sách niên giám thống kê tỉnh phát hành năm 2017 mới nhất

Niên giám Thống kê Sơn La năm  2016 là ấn phẩm được Cục Thống kê tinh Sơn La xuất bán hàng, năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bàn phản ảnh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Sơn La năm 2016″    số liệu được

biên soạn cho 5 năm: 2012, 2013, 2014, 2015 và   2016, trong đó    số liệu    năm

2016 là sổ liệu sơ bộ ở một số lĩnh vực đã ghi chú trong biểu, số liệu trong Niên giám đã được rà soát, chinh lý một số số liệu đã in trong cuốn Niên giám thống kê năm trước và có bổ sung thêm một so biểu bao gồm: So liệu GRDP có tính giá trị thùy điện Sơn La; một sổ chi tiêu chủ yếu về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; sổ liệu sổ hộ gia đình chia theo đơn vị hành chính; một sổ chi tiêu kirỉh tế – xã hội chù yếu cùa một sổ tỉnh miền núi phía Bắc… Các chỉ tiêu, số liệu được thu thập, tổng hợp, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thong nhất trong cả nước. Nguồn thông tin để tính các chì tiêu thống kê là từ các báo cáo thong kê, kế toán định kỳ cùa các đơn vị cơ sở, báo cáo tổng hợp cùa thống kê chuyên ngành; từ các cuộc điểu tra, tổng điều tra thống ké và được biên soạn theo ngành kinh tế, thành phần kinh tế và theo đơn vị hành chính đến cấp huyện, thành phố.

sach-nien-giam-thong-ke-tinh-son-la-nam-2016-phat-hanh-nam-2017-moi-nhat

ảnh bìa sách niên giám thống kê tỉnh sơn la năm 2016 phát hành năm 2017 do cục thống kê tỉnh sơn la biên soạn

Các kỷ hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:

(-) : Không có hiện tượng phát sinh.

(…): Có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được số liệu.

(*) : Số liệu sơ bộ.

Cục Thống kê tinh Sơn La mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ qucm, đơn vị và cá nhân đế Niên giám Thống kê tinh Sơn La ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cấp, các ngành, các cơ quan, đom vị và cá nhân.


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản