niên giám thống kê tỉnh gia lai 2015 xuất bản năm 2016
 • niên giám thống kê tỉnh gia lai 2015 xuất bản năm 2016

  • Số trang:376
  • Xuất bản:năm 2016
  • Nhà xuất bản:nxb Thống Kê
  • Tác giả:Cục thống kê tỉnh Gia Lai
   Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê tỉnh gia lai 2015 xuất bản năm 2016

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

sách niên giám thống kê tỉnh gia lai 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất

Để đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng các thông tin thống kê một cách có hệ thống phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý của lãnh đạo các cấp, các ngành và đối tượng dùng tin. Cục Thống kê tỉnh Gia Lai biên soạn và phát hành Niên giám Thống kê năm 2015 của tỉnh Gia Lai bằng 2 thứ tiếng Việt- Anh.
Nội dung cuốn sách gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai được phân theo ngành kinh tế, loại hình kinh tế và theo đơn vị hành chính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp qui định của ngành Thống kê Việt Nam.

download-nien-giam-thong-ke-tinh-gia-lai-2015-xuat-ban-nam-2016-2017-2018

Ảnh bìa sách niên giám thống kê tỉnh gia lai 2015 xuất bản năm 2016

In order to Satisfy a need of  using statistical information in a system to serve the research and socioeconomic management of society in Gia Lai province. Gia Lai statistical office has compile and issued- the book : “ Gia Lai statistical year book of year 2015”

This book comprises basic data reflecting the general socioeconomic dynamic and situation of the Gia Lai  according to each economical branch, each economical composition and each composition and each administrative. The data is exactly gathered and calculated following the methods that are assigned in force of Viet Nam statistical branch.

Gia Lai statistical office is truly grateful for reader,s ideas building of publish before. We long expecd and hope that we’ll receive many reader’s comments in order to Gia Lai statiscal year book. Work more response and better for all people have been using information.

Nội dung cuốn sách niên giám thống kê tỉnh gia lai 2015 xuất bản năm 2016 gồm có

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE

DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG – POPULAITION AND LABOUR

TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
INVESTMENT AND CONSTRUCTION

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ
ENTERPRISE AND INDIVIDUAL ESTABLISHMENT

NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

CÔNG NGHIỆP – INDUSTRY

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ – TRADE AND TOURISM

CHỈ SỐ GIÁ – PRICE

VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS

GIÁO DỤC – EDUCATION

Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO – HEALTH, CULTURE AND SPORT

MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
LIVING STANDARD AND SOCIAL SECURITY


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản