sách niên giám thống kê hưng yên 2016 phát hành năm 2017
  • sách niên giám thống kê hưng yên 2016 phát hành năm 2017

    • Xuất bản:năm 2017
    • Nhà xuất bản:nhà xuất bản thống kê
    • Tác giả:cục thống kê hưng yên
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

sách niên giám thống kê hưng yên 2016 phát hành năm 2017

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê hưng yên 2016

sách niên giám thống tỉnh kê hưng yên phát hành năm 2017

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và quản lý của các cấp, các ngành, các đom vị và cá nhân về kinh tế – xã hội cùa tinh, Cục Thống kê tinh Hưng Yên biên soạn và xuất bản Niên giám Thống kê Hưng Yên 2016. Cuốn sách niên giám tk hung yen 2016 2017 phản ánh toàn diện động thái và thực trạng kinh tể – xã hội của tinh thông qua các chi tiêu thống kê hàng năm và được phân tổ chi tiết theo Hệ thống chi tiêu cấp tỉnh đã được ban hành theo Thông tư sỗ 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung cuốn sách niên giám thống kê hưng yên năm 2016 phát hành năm 2017

Đất đai và Khí hậu
Land and Climate

Dân số và Lao động
Population and Employment

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước
National Accounts and State budget

Đầu tư
Investment

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể
Enterprise and Individual business establishment

Công nghiệp
Industry

Nông nghiệp
Agriculture

Thương mại và Du lịch
Trade and Tourism

Chỉ số giá
Price index

Giao Thông Vận tải
Transport

Giáo dục
Education

Y tế, Văn hóa và Thể thao
Health, Culture and Sport

Mức sống dân cư và an toàn xã hội
Living standard and social security


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản