niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2016 số liệu hết năm 2015
  • niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2016 số liệu hết năm 2015

    • Xuất bản:2016
    • Tác giả:Cục thống kê Quảng Bình
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2016 số liệu hết năm 2015

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

Niên giám Thông kê tỉnh Quảng Bình 2015 là một ấn phẩm được Cục Thống kê Quảng Bình biên soạn năm 2016, phàn ánh một cách khái quát thực Trạng kinh tế- xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các cấp, các ngành.

Cuốn sách này bao gồm số liệu chính thức cấc năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015 đã được bô sung và chỉnh lý. Riêng năm 2015 có một số chì tiêu là số liệu sơ bộ.

nien-giam-thong-ke-tinh-quang-binh-2016-so-lieu-het-nam-2015

 

Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015 được sắp xếp theo 13 chuyên đề, phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế – hành chính, dân số – lao động, văn hoá – xã hội; phản ánh kết quà tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sẩn xuất kinli doanh của cấc ngành, các lĩnh vực chủ yếu của tỉnh qua các năm từ 2010 đến 2015. niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2016 số liệu hết năm 2015

Các chỉ tiêu được đưa vào Niên giám được thu thập và tính toán theo đúng phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Nguồn thông tin đê tính các chỉ tiêu được tông hợp từ các cuộc điều ứa thống kêcác báo cáo Thống kê chuyên ngành. Một sô chỉ tiêu của năm trước được tính toán và chỉnh lý theo sô’ liệu báo cáo thống kê chính thức năm và phương pháp mới. Khi sử dụng sô’ liệu, đê nghị quý độc giả thông nhât sử dụng sô liệu đã được chỉnh lý của lần xuất bản này.

Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:

- Không có hiện tượng phát siỉứí

… Cóphátsũứi nhưng không thu thập được

Trong quá ữình sử dụng, nếu thây có điều gì sơ suất xin bạn đọc góp ý dê Cục Thôhg kê Quảng Bình nghiền cứu bố sung cho kỳ xuất bản sau.


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản