niên giám thống kê tỉnh bắc ninh 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất
  • niên giám thống kê tỉnh bắc ninh 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất

    • Xuất bản:năm 2016
    • Tác giả:Cục thống kê tỉnh bắc ninh
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê tỉnh bắc ninh 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

sách niên giám thống kê tỉnh bắc ninh năm 2015

niên giám thống kê tỉnh bắ xuất bản năm 2016 mới nhất

Bắc Ninh đang tiến gần đến mục tiêu là tỉnh công nghiệp, nhiều chỉ tiêu đến năm 2015 và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những thành tựu đạt được đã và đang tạo nền móng vững chắc để đưa Bắc Ninh đứng trước trở thành Thành phố trực thuộc trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI, một trung tâm công nghiệp điện tử viễn thông trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

niên giám thống kê tỉnh bắc ninh 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất

niên giám thống kê tỉnh bắc ninh 2015 xuất bản năm 2016 mới nhất

Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành, hoạch định chiến lược; xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của các cấp, các ngành. Nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư, doanh nhân và của người dùng tin, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh biên tập và xuất bản “Niên giám Thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2015”.

Nội dung chính cuốn niên giám thống kê tỉnh bắc ninh năm 2015

Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
Administrative unit, land andclimate
Dân số và lao động
Poulation and labour
Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm
National accounts, state budget, bank and insurances
Vốn đầu tư và xây dựng
Investment and cóntruction
Doanh nghiệp độc lập và cơ sở kinh tế cá thể
Enterprise and individual establishment
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Agriculture, forestry and fishing
Công Nghiệp
Industry
Thương mại và du lịch
Trade and tourism
Chỉ số giá
price
Vận tải, bưu chính và viễn thông
Transport, postal services and telecommunications
Giáo dục
Education
Y tế, văn hoá và thể thao và MSDC
Health, culture, sport and living standads
Giải thích thuật ngữ, phạm vi, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê

Niên giám Thống kê 2013, được biên soạn theo hướng tương thích với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó, có sự thay đổi về việc sử dụng năm 2010 là gốc so sánh thay cho năm 1994 và phân ngành kinh tế năm 2007 thay cho năm 1993. niên giám thống kê tỉnh bắc ninh 2015 xuất bản năm 2016 do cục thống kê tỉnh bắc ninh biên soạn và phát hành

Ký hiệu và từ viết tắt

1. Ký hiệu trong biểu
Dấu gạch ngang (-): Hiện tượng không phát sinh
Dấu 3 chấm (…): Hiện tượng có phát sinh nhưng chưa có số liệu
Dấu (x): Hiện tượng không có liên quan
2. Từ viết tắt
ANQP An ninh quốc phòng NĐ Nghị định
BNN Bộ Nông nghiệp NN Nông nghiệp
C.ty Công ty NNĐP Nhà nước địa phương
CHND Cộng hoà nhân dân NNTW Nhà nước Trung ương
CP Cổ phần P. Phường
CP Chính phủ PP Phân phối
DN Doanh nghiệp PTTH Phổ thông trung học
DNNN Doanh nghiệp Nhà nước QLNN Quản lý Nhà nước
DNQD Doanh nghiệp quốc doanh SP Sản phẩm
DNTN Doanh nghiệp tư nhân SX Sản xuất
ĐTNN Đầu tư nước ngoài SXKD Sản xuất kinh doanh
GTSX Giá trị sản xuất TBXH Thương binh xã hội
HCSN Hành chính, sự nghiệp TCTK Tổng cục Thống kê
HĐ Hoạt động TĐT Tổng điều tra
H. Huyện TDTT Thể dục thể thao
KCN Khu công nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn
KD Kinh doanh TP. Thành phố
KL Kim loại TSCĐ Tài sản cố định
KT-XH Kinh tế – xã hội TSP Tổng sản phẩm
KV Khu vực TTLL Thông tin liên lạc
LD Liên doanh TTLT Thông tư liên tịch
LĐ Lao động TX. Thị xã
MM Máy móc UBND Uỷ ban nhân dân
MMTB Máy móc thiết bị XDCB Xây dựng cơ bản

 


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản