niên giám thống kê năm 2015 tỉnh thái bình xuất bản năm 2016
  • niên giám thống kê năm 2015 tỉnh thái bình xuất bản năm 2016

    • Xuất bản:năm 2016
    • Nhà xuất bản:thống kê
    • Tác giả:Cục thống kê tỉnh Thái Bình
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê năm 2015 tỉnh thái bình xuất bản năm 2016

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê năm 2015 tỉnh thái bình xuất bản năm 2016 mới nhất

Ấn phẩm “Niên giám Thống kê tỉnh Thái Bình năm 2015” được Cục Thống kê tinh Thái Bình biên soạn và xuất bản năm 2016 là tài liệu công bố chính thức các chi tiêu kinh tế – xã hội của tinh Thái Bình. Nội dung ấn phẩm bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khải quát động thái, thực trạng kinh tế – xã hội cùa tinh Thái Bình trong 5 năm: 2011, 2012, 2013, 2014 và sơ bộ năm 2015.

niên giám thống kê năm 2015 tỉnh thái bình xuất bản năm 2016

ảnh bìa sách niên giám thống kê năm 2015 tỉnh thái bình xuất bản năm 2016 do cục thống kê tỉnh thái bình biên soạn

Các chỉ tiêu thống kê trong ẩn phẩm này được thu thập, tính toán, tổng hợp theo phương pháp hiện hành được quy định thống nhất của ngành Thống kê Việt Nam. Một số chi tiêu của các năm trước có sự thay đổi do đã tính toán lại theo sổ liệu các báo cáo chính thức năm và số liệu từ các cuộc điều tra thống kê… Vì vậy, đề nghị quý độc giả thống nhất sử dụng số liệu trong ấn phẩm mới nhất này.

Cục Thống kê tinh Thái Bình trán trọng cảm ơn các ỷ kiến đỏng góp cùa các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung và hình thức đối với ấn phẩm. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế; chủng tôi mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ỷ kiến góp ỷ đề Niên giảm Thống kê tinh Thái Bình ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê.


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản