Niên giám thống kê sơn la 2015 2016 mới nhất
  • Niên giám thống kê sơn la 2015 2016 mới nhất

    • Xuất bản:năm 2016
    • Nhà xuất bản:Thống kê
    • Tác giả:Cục thống kê tỉnh sơn la
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

Niên giám thống kê sơn la 2015 2016 mới nhất

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê Sơn La biên soạn và phát hành cuốn: “Niên giám Thống kê tỉnh Sơn La năm 2015″. Niên giám thống kê sơn la 2015 là ấn phẩm được Cục Thống kê Sơn La xuất bản năm 2016

download-file-nien-giam-thong-ke-son-la-2015-2016-moi-nhat

sách Niên giám thống kê sơn la 2015 2016 mới nhất

Trong cuốn “Niên giám Thống kê sơn la năm 2015″ số liệu được biên soạn bao gồm số liệu chính thức phản ánh thực trạng kinh tế – xã hội cùa tinh Sơn La năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015. số liệu trong cuốn sách này đã được rà soát, chinh lý một số số liệu đà in trong cuốn Niên giảm thống kê năm trước và có bổ sung thêm phần phụ biểu bao gồm: sổ liệu sổ hộ gia đình chia theo đom vị hành chính, hoạt động tư pháp, số người nghiện ma tủy, thực hiện tiền tệ – tín dụng, hoạt động bào hiếm, sổ liệu cơ bản cùa một số cuộc điều tra nghiệp vụ cũng như một số chi tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của một sổ tinh miền núi phía Bắc… Các chì tiêu, sổ liệu được thu thập, tổng hợp tỉnh toán theo phương pháp qui định hiện hành cùa ngành Thống kê Việt Nam. Hệ thống chỉ tiêu trong Niên giám thống kê được áp dụng theo bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007 (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thù tướng Chính phủ). Bên cạnh đỏ, chỉ tiêu giả trị tăng thêm của các ngành và thành phần kinh tế được tính theo giá cơ bản thay cho giá sản xuất.

Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ỷ:

(-): Không cỏ hiện tượng phát sinh.

(…): Có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được số liệu.

(*): Số liệu sơ bộ.

Cục Thống kê Sơn La chân thành cảm om những ý kiến đóng góp của các đơn vị, cả nhân để Niên giảm Thống kê tinh Sơn La ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sù dụng thông tin thống kê của các đơn vị, cá nhân.


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản