niên giám thống kê tỉnh tiền giang năm 2015 2016 mới nhất
  • niên giám thống kê tỉnh tiền giang năm 2015 2016 mới nhất

    • Xuất bản:năm 2016
    • Tác giả:Cục thống kê tỉnh tiền giang
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê tỉnh tiền giang năm 2015 2016 mới nhất

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn

niên giám thống kê tỉnh tiền giang năm 2015 xuất bản 2016 mới nhất

  Khu công nghiệp Mỹ Tho (79,14 ha): TP Mỹ Tho
Khu công nghiệp Tân Hương (197 ha): H.Châu Thành
Khu công nghiệp Long Giang (600 ha): H.Tân Phứơc
Khu công nghiệp Dầu khí Xoài Rạp (600 ha): H.Gò Công Đông
Khu công nghiệp Bình Đông (1000 ha):TX Gò Công
Dự án các khu công nghiệp tập trung giai đoạn 2010-2015 có quy mô lớn như: KCN Đông Nam Tân Phước, KCN Bình Xuân, KCN tập trung ở Bắc Gò Công, cụm công nghiệp Tam Hiệp (Châu Thành), Long Định, CCN Bình Phúở TT. Bình Phú Cai Lậy, CCN Hòa Khánh (Cái Bè), CCN Bắc Mỹ Thuận(Hòa Hưng -Cái Bè)… Và hơn 10 cụm công nghiêp có quy mô lớn như: CCN An Thạnh, CCN Tân Mỹ Chánh, CCN Bình Đức, CCN Bình Xuân,… phân bố rộng khắp tất cả thị thành trong tỉnh.
niên giám thống kê tỉnh tiền giang năm 2015 2016 mới nhất

download ảnh bìa niên giám thống kê tỉnh tiền giang năm 2015 2016 mới nhất

Niên giám Thống kê tỉnh tiền giang 2015 là ấn phẩm được Cục Thống kê tinh Tiền Giang xuất bàn hàng năm. Nội dung niên giám thống kê tiền giang năm 2015 bao ọ,ồm những số liệu cơ bán phán ánh thực trạng tình hình kinh tế – xã hội cua tinh Tiền Giang.

Niên giám Thong kê năm 2015 dược xuất han lần này, bao gồm số liệu 5 năm 20] 0, 2012, 2013, 2014 và 2015. số liệu từ năm 2014 trở về trước là sổ liệu chính thức; số liệu năm 2015 là số liệu sơ bộ. Một số sổ liệu được điều chinh lại qua kết qua điều tra trong năm 2015.

Trong lần xuất bán này, thứ tự các phần đã được bổ trí lại cho hợp lý hơn. Các sổ liệu đirợc thu thập và tỉnh toán theo phương pháp quy định hiện hành cùa ngành thống kê Việt Nam. Trường hợp sô liệu có sự thay đôi với Niên giám Thong kê trước, đề nghị khi nghiên cừu thong nhất sử dụng so liệu trong Niên giám Thong kê này.

Cục Thống kê tinh Tiền Giang chân thành cảm ơn những ỷ kiến đóng góp cùa bạn đọc đối với những lần xuất bủn trước và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến xây dựng đế Niên giảm Thong kê tinh Tiền Giang ngày còng đáp ứng tốt hơn yếu cầu cùa các đui tượng sử dụng thông tin thông kê.

Lời nói đầu
Foreword
Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu
Administrative Unit, Land and Climate
Dân số và Lao động
Population and Labour
Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước
National Accounts and State Budget
Đầu tư và Xây Dựng
Investment and Construction
Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể
Enterprise and individual establishment
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Agriculture, Forestry and Fishing
Công nghiệp
Industry
Thương mại và Du lịch
Trade and Tourism
Chỉ số giá
Price
Vận tải, Bưu chính và Viễn thông
Transport, Postal Services and Telecommunications
Giáo dục
Education
Y tế, Văn hóa và Thể thao
Health, Culture and Sport
Mức sống dân cư và An toàn xã hội
Living standard and Social Security


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản