Sách niên giám thống kê toàn quốc xuất bản năm 2021
  • Sách niên giám thống kê toàn quốc xuất bản năm 2021

      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

Sách niên giám thống kê toàn quốc xuất bản năm 2021

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn
Niên giám thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội cả nước giai đoạn 2016 – 2020 và một số ngành, lĩnh vực năm 2020. Nội dung chi tiết của ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây:

- Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu;
Administrative Unit, Land and Climate

- Dân số và Lao động;
Population and Employment

- Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm;
National Accounts, State budget and Insurance

- Công nghiệp, Đầu tư và xây dựng;
Industry, Investment and Construction

-Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp;
Enterprise, Cooperative and Non-farm individual business establishment

-Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản;
Agriculture, Forestry and Fishing

-Thương mại và Du lịch;
Trade and Tourism

-Chỉ số giá;
Price index

-Vận tải và Bưu chính, Viễn thông;
Transport and Postal Services, Telecommunications

-Giáo dục;
Education

-Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và Môi trường;
Health, Culture, Sport, Living standards, Social order, Safety, Justice and Environment

-Số liệu thống kê nước ngoài.
International Statistics./.


( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)

Sách mới xuất bản