niên giám thống kê tỉnh hà giang năm 2017 2018
  • niên giám thống kê tỉnh hà giang năm 2017 2018

    • Số trang:418
    • Xuất bản:năm 2018
    • Tác giả:Cục thống kê tỉnh Hà Giang
      Giá bán: Vui lòng liên hệ 0935186838

niên giám thống kê tỉnh hà giang năm 2017 2018

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hằng: 0935 18 68 38 (điện thoại, Zalo, viber)
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn
niên giám thống kê tỉnh hà giang năm 2017 2018
5 (100%) 1 vote

niên giám thống kê hà giang xuất bản năm 2018 số liệu hết năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ phát triên kinh tê – xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh hà giang, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hà Giang; tập trung nguồn lực, đề n những giải pháp thiết thực, đồng thời ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện nhiệm vụ, như Thiên tai, giá các mặt hàng nông sản, đặc biệt giá lợn hơi giảm sâu so năm trước phầr nào đã ảnh hưởng đến sản xuất của ngành nông nghiệp; nợ đọng vốn đầu tư XDCB chưa được giải quyết triệt để; thu hút đầu tư và sản xuất hàng hóa còn hạn chế… vẫn lá thách thức tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh…Tuy có những khó khăn nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 của tỉnh đạt được nhiều thành tựu, tiến bộ quan trọng. niên giám thống kê hà giang năm 2018 số liệu hết 2017
* Tăng trưởng kinh tế trong sách niên giám thống kê tỉnh hà giang 2017 xuất bản năm 2018
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tình năm hà giang 2017 ước đạt 7,36%, vượt mục tiêu 7,0% mà Nghị quyết đề ra và là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây (năm 2015 tăng 5,3%; năm 2016 tăng 6,56%); trong đó khụ vực nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 3,48%, đóng góp 1,08 diêm phân trăm vào tôc độ tăng trưởng; khu vực công nghiệp – XDCB tăng 13,85%, đóng góp 2,76 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,131 đóng góp 3,14 điểm phần trăm.
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – XDCB – - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp – thủy sản, cụ thể: Năm 2017 nhóm ngành nông lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 30,86%, giảm 2,25% so với năm 201T nhóm ngành công nghiệp – XDCB chiếm 22,48%, tăng 1,1%; nhóm ngành dịch v_ chiếm 46,66%, tăng 1,15%.
Tổng sản phẩm bình quân đầu người tỉnh hà giang năm 2017 ước đạt 22,35 triện đồng/người/năm, tăng 7,66% bằng 1,59 triệu đồng so với năm 2016. chi tiết về các năm trước các bạn theo dõi niên giám thống kê tỉnh hà giang năm trước

Nội dung chi tiết cuốn sách niên giám thống kê hà giang năm 2017 2018 gồm có

nien-giam-thong-ke-tinh-ha-giang-nam-2017-2018

Nội dung chi tiết cuốn niên giám thống kê tỉnh hà giang xuất bản năm 2018 là ấn phẩm do cục thống kê tỉnh hà giang biên soạn và phát hành

 

 


nguồn: Viên rửa bát Finish
( GIAO HÀNG và THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN)
nien-giam-thong-ke-phu-yen-2017-xuat-ban-2018-moi-nhat

Sách mới xuất bản